АБС новини

ИСТОРИЯ НА САМБОТО

Приятели на спорта САМБО,

В поредица от публикации ще разкажем историята на любимия ни спорт.

1. Как и къде се ражда САМБОТО

Философия и същност.

САМБОТО  е сравнително млад, но достатъчно популярен и интензивно развиващ се вид спортно бойно изкуство. Основният технически арсенал на САМБОТО е комплекс от най-ефективните техники за защита и атаки, избрани от различни видове бойни изкуства и национални борби на много народи по света. Броят на техниките в САМБОТО непрекъснато нараства, както и развитието на този вид спортно бойно изкуство.

Философията

САМБОТО е освен вид спортно бойно изкуство и противодействаща система срещу противник без използване на оръжия, но и система за образование, която насърчава развитието на морални и волеви качества, патриотизъм и гражданство. Заниманията със САМБО  формират твърд характер, постоянство и издръжливост, допринасят за изграждането на самодисциплина и развитието на качествата, необходими за постигане на житейски цели. САМБОТО създава хора, които могат отговорно да се грижат за себе си, за семейството си и за обществото като цяло.

Какво включва?

Спортът САМБО включва най-ефективните техники на различни видове единоборства, бойни изкуства и национални видове борба: азербайджански (гюлеш), узбекски (чидаоба), казахски (казакша курес), татарски (көрәш), башкирски (башкортса көрәш), бурятска борба (Бухэ Барилдаан), молдовски (трынта), финландско-френски, свободноамерикански, швейцарски, британска борба – стиловете Lancashire и Кеберландия, японските джудо и сумо и други видове бойни изкуства.

Тази система, насочена към намиране на най-доброто и най-подходящото, формира основата на философията на САМБОТО – спорт на непрекъснатото развитие, обновяване, отвореност към най-добро. Заедно с приемането и съчетаването на техники от различни национални борби САМБОТО приема и моралните принципи на народите, които стават част от културата на САМБОТО. Тези ценности дават силата на САМБОТО да премине през суровите изпитания на времето, да устои, да се закали и да се утвърди. Практикуващите САМБО  казват, че този спорт не само ги научава да се защитават, а и ги учи на достойно поведение, основано на  ценности, събрани от много народи. За разлика например от философията на айкидото, където този вид бойно изкуство е свързано с лоялност към японската империя и с идентичността на единствения сенсей, причинно-следствената връзка на САМБОТО с руския патриотизмът не е обяснена.

Историята на САМБОТО е тясно свързана с историята на Русия и историята на нейните победи. САМБОТО е мощно средство за прилагане на идеята за приемственост между поколенията.

Източници: https://artyar.ru

Тагове