АБС новини

История на САМБОТО – 3. Част

Приятели на спорта САМБО,
В поредица от публикации ще разкажем историята на любимия ни спорт.

Хронология на развитието на САМБОТО
След официализирането на спорта САМБО на 16 ноември 1938г. е взето решение за
организиране във всички републики на СССР на система за подготовка на самбисти,
както и за създаване на Всесъюзна секция по борба свободен стил – САМБО, която по-
късно става Федерация по САМБО. През следващата година се провежда първото
първенство на страната по новия спорт.
Началото на Великата отечествена война прекъсва провеждането на шампионата на
СССР. Но войната се явява и жестока проверка за жизнеспособност на САМБОТО в
бойни условия. Спортистите и треньорите по САМБО с чест защитават родината си и
участват в подготовката на бойци и командири, сражаващи се в редиците на армията.

Самбистите са наградени с бойни ордени и медали, на много от тях е присъдена
наградата „Герой на Съветския съюз“.
САМБОТО като международен спорт
През 50-те години САМБОТО излиза на международната арена и многократно доказва
своята ефективност. През 1957 г. в схватки с унгарски джудисти съветските самбисти в
две приятелски срещи извоюват убедителна победа с общ резултат 47:1. Две години
по-късно самбистите повтарят успеха си, вече при срещи с джудисти на ГДР. В
навечерието на Олимпийските игри в Токио съветските самбисти, борещи се по
правилата на джудото, побеждават националния отбор на Чехословакия, а след това и
европейските шампиони по джудо – отбора на Франция. През 1964г. съветските
самбисти представят страната на Олимпийските игри в Токио, на които джудото
дебютира. В резултат на триумфалното представяне на националния отбор на СССР,
който заема второ място в екипното представяне, в Япония през следващата година е
създадена собствена федерация по САМБО. Организира се обмен на треньори и
спортисти, превежда се на японски методическата литература на САМБОТО. Започва
процес на активно използване на методите за подготовка на самбисти и техниките за
провеждане на прийоми с цел подобряване на джудото.
През 1966 г. на конгреса на Международната федерация по борба (ФИЛА) САМБОТО
е официално признат международен спорт. Започва уверен растеж на популярността на
САМБОТО в световен мащаб. Още на следващата година в Рига се провежда първият
международен турнир по САМБО, в който участват спортисти от Югославия, Япония,
Монголия, България и СССР. През 1972 г. се провежда първото открито европейско
първенство, а през 1973 г. – първото световно първенство, в което участват спортисти
от 11 страни. През следващите години редовно се провеждат международни турнири,
европейски първенства и шампионати. Федерации по САМБО са създадени в Испания,
Гърция, Израел, САЩ, Канада, Франция и други страни. През 1977 г. самбистите за
пръв път се включват в Панамериканските игри; през същата година за първи път се
провежда и Световна купа по САМБО. През 1979 г. е първото световно първенство за
младежи, а след две години – първият световен шампионат за жени. Също така през
1981г. САМБОТО влиза в Боливарийските игри на Южна Америка.
Възходът на САМБОТО през 80-те
Въпреки активното развитие и получената международната популярност на
САМБОТО през 1970-1980 г. този спорт не е включен в програмата на Олимпийските
игри. По същото време обаче продължава тенденцията за масовото развитие на
САМБОТО и то е включено като спортна дисциплина в университетите на СССР. През
секциите по САМБО на университетите и институтите на Съветския съюз и спортното
общество “Бурвестник” преминат голям брой възпитаници, които после стават
успешни държавници, спортисти, военни, учени и съставят активната част от
всерусийската общност на САМБОТО. В същото време се извършва активна работа за

развитието на САМБОТО по местоживеене и в институциите за допълнително
обучение по спортно направление и подготовката на висококвалифицирани спортисти.
През 1985 г. е приета резолюция на държавния комитет на СССР в областта на
физическата култура и спорта “относно статута и мерките за развитието на САМБО”,
което допринесе значително за увеличение на броя на спортните училища, в които се
тренира САМБО, увеличава се общият брой на спортистите, ангажирани в
подготовката на висококвалифицирани самбисти. Под егидата на Държавния комитет
на спорта се провеждат състезания по САМБО сред военно-патриотичните клубове за
наградите на Националния олимпийски комитет на СССР. Спортът САМБО се
превръща в единствения неолмпийски спорт, който получава широка държавна
подкрепа.
Трудностите за САМБОТО през 90-те
През 90-те години настъпва тежък период за САМБОТО. При условията на
преструктуриране различни видове източни бойни изкуства придобиват особено
популярност, което до голяма степен е благоприятствано от чуждестранното кино, със
своята пропаганда и зрелищни техники каратето, айкидото, ушу и др. стават особено
привлекателни за младите хора. Но още в края на 90-те години и началото на новия век
се формира нова дисциплина – бойно САМБО. В много отношения това се свързва с
нарастващата популярност на смесените бойни изкуства, където спортистите от
школите по САМБО доказват своята ефективност.
Новата дисциплина – бойно САМБО
Формирането и развитието на бойното САМБО позволява обективно да се оцени
ефективността на спорта САМБО на фона на различни видове и стилове бойни
изкуства и се превъща в мощен стимул за подобряване на САМБОТО. През 2001 г. се
провежда първият руски шампионат по бойно САМБО. През 2002 г. държавната
комисия на Руската федерация за физическа култура и спорт издава постановление за
одобрение на новата дисциплина – бойно САМБО.
САМБОТО в новия век
След 2000 година САМБОТО отново активно се развива, главно поради укрепването
на регионалните федерации по САМБО, повишаване на нивото на държавната
подкрепа, финансирането на растежа, подобряване на нивото на обучение на
спортистите, развитието на система от спортни и масови събития.

Тагове