АБС новини

История на САМБОТО – 2. Част

Приятели на спорта САМБО,

В поредица от публикации ще разкажем историята на любимия ни спорт.

  1. Началото

Формирането на спорта САМБО протича в периода 1920-1930 г., когато се установява съветската власт и тя се нуждае от  създаване на социални институции. Основна цел на спорта САМБО е да осигури защита на членовете на обществото, както и да стане ефективен инструмент за социализация на огромния брой  безпризорни деца и юноши.

Основоположниците

В началото САМБОТО се развива в две посоки: като масов спорт и като ефективен инструмент за обучение на правоприлагащите органи. От 1923 г. в московското спортно общество „Динамо“ В. А. Спиридонов обособява специфична приложна дисциплина – самозащита (съкратено „самоз“). Въз основа на новата дисциплина в „Динамо“ се прави проучване на различни бойни изкуства, включително национални борби на народите, бокс и други силови техники. Това направление е замразено и предназначено единствено за подготовка на спецчастите.

През същия период на базата на джудото активно се развива спортното САМБО. След ареста и смъртта на Ощепков САМБОТО е известно като “борба свободен стил без оръжие“. Ощепков е завършил института по джудо “Кодокан”, носител на Втори дан. Той преподава джудо като учебна дисциплина в Московския институт за физическо възпитание, но постепенно се отклонява от каноните на джудото в търсене на най-ефективните техники, които да обогатят и подобрят техниките за самозащита, формиращи основите на нов тип единоборство. Бойното направление на  това единоборство, подобно на джу джицу в джудото, се преподава от него във военния факултет на Московския институт по физкултура, създаден през 1932г. С течение на времето системата за самозащита на Спиридонов се слива със системата на Ощепков. Огромен принос за формирането, развитието и разпространението на системата за самозащита без оръжия има Анатолий Харалампиев (един от учениците на Ощепков), който самостоятелно е изучавал различни национални видове борби, както и Е. М. Чумаков (ученик на А. А. Харлампиев). Днес САМБОТО има два раздела: спортен и боен.

Узаконяване

Още от основаването му САМБОТО се счита за ефективно средство за морално-волево  и цялостно физическо развитие, спорт за подобряване на ловкостта, силата, издръжливостта, обучение за тактическо мислене, формиране на граждански и патриотични качества. Още през 30-те години САМБОТО влиза в стандартите на комплекса ГТО, разработени с активното участие на В. Ощепков. Милиони съветски граждани от ранна възраст се присъединяват към сформираната „самозащита без оръжия“, укрепват здравето си, възпитават характера си.

На 16 ноември 1938г. Всесъюзният комитетът по физическа култура и спорт издава заповед № 633 – “За развитието на свободния стил борба САМБО”.

Тагове