ФИАС новини

РЕГЛАМЕНТИТЕ НА FIAS ЗА РЕЙТИНГА

Съгласно Правилника, точките се съхраняват през календарната година. Състезателят има 4 най-добри резултата, отчетени за текущата година. Точките се изчисляват отделно за всяка дисциплина и тегловна категория (точките не се прехвърлят от една категория на тежест в друга и не се сумират по дисциплини). Регламентът изброява турнири, които могат да донесат точки за класиране на самбистите и посочват броя точки, които могат да бъдат спечелени. Така например, победа в един двубой на Континенталната купа ще донесе на спортист 12 точки, а златен медал от световното първенство гарантира 1000 точки на касичката на спортиста. За подробности относно тези и други условия за получаване на рейтингови точки, вижте документа на уебсайта на FIAS: Правила за класиране на FIAS за 2021 г.

Тагове